Kwaliteit

De praktijk streeft ook naar een effectief, efficiënt en verantwoorde zorg aan cliënten. Hier wordt invulling aan gegeven middels de in de beroepsgroep geldende kwaliteitsindicatoren. Dit draagt bij aan de kwaliteit, continuïteit en bereikbaarheid van de praktijk.
Alle fysiotherapeuten van Fysiotherapie de Schulpen voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en staan ingeschreven in het KRF NL. Dit is hét kwaliteitsregister voor de fysiotherapeuten van Nederland.  Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij-)scholing voldoet en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, mag zich in het register inschrijven.

Om de kwaliteit van onze behandelingen continu te verbeteren nemen wij ook een tevredenheidsonderzoek af. Dit meten wij middels PREMs (Patient Reported Experience Measures). Dit is een landelijk afgestemde vragenlijst om cliëntervaringen te meten. Behalve dat uw mening voor ons héél belangrijk is, verplichten zorgverzekeraars ons een tevredenheidsonderzoek af te nemen. Deze informatie wordt volledig anoniem volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt en gedeeld met de volgende partijen: 

  • zorgaanbieders: met behulp van deze informatie kunnen zorgaanbieders verbeterpunten in kaart brengen en hier gericht mee aan de slag gaan;
  • cliënten/verzekerden: met behulp van deze gegevens kan een (toekomstige) cliënt de keuze voor een zorgaanbieder baseren op informatie over ervaren kwaliteit;
  • zorgverzekeraar: deze informatie wordt gebruikt om verzekerden te helpen bij het vinden van de juiste zorg die het beste past bij hun hulpvraag.