FAQ

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Aanmelden kan telefonisch of per e-mail.

Met vragen over uw aanmelding kunt u ons bellen. Voor specifieke toelichting over een specialisatie kunt u vragen naar de betreffende fysiotherapeut.

Nee, u heeft sinds januari 2006 geen verwijsbrief van de huisarts meer nodig om de fysiotherapeut te bezoeken. De fysiotherapeut zal de huisarts informeren wanneer u via DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie) in de praktijk komt. Tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst worden bepaalde voorwaarden met u besproken.

U kan altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Wij kunnen ook opzoeken hoe u verzekerd bent. U blijft wel ten alle tijden verantwoordelijk voor het bijhouden van uw zorgvergoeding.

Annuleren van een afspraak dient u 24 uur voor de afgesproken behandeling te melden. Dit kan telefonisch, middels mail of door het inspreken van de voicemail. Op maandag, kan afmelden tot 8.00 uur voor afspraken van die dag. Wanneer dit niet gebeurt, brengen wij de behandeling bij u in rekening in plaats van bij uw zorgverzekeraar.

Om u positie als cliënt te versterken zijn de cliënten rechten vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt de relatie tussen cliënt en hulpverlener. De wet is op 1 april 1995 inwerking getreden.

Uw hulpverlener is verplicht een dossier bij te houden. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling. Alleen wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft, mogen anderen het inzien.

In principe kan bijna elke fysiotherapeut elke klacht behandelen, alleen kan een gespecialiseerde collega dat soms beter. Indien dit het geval is, plannen wij u in overleg bij een collega.

Bij de eerste afspraak vragen wij u om zich te legitimeren (paspoort, ID kaart, rijbewijs of vreemdelingendocument). Indien u een verwijzing van een arts of specialist heeft, hebben wij die nodig. Zolang de aangepaste regels i.v.m. het Covid-19/Corona-virus nog gelden vragen wij u ook om een badlaken mee te nemen én u te houden aan de richtlijnen van het RIVM.

Heb je een andere vraag?