Disclaimer Fysiotherapie De Schulpen

Fysiotherapie De Schulpen stelt het op prijs dat u een bezoek brengt aan onze website. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen aan tekst, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Fysiotherapie De Schulpen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Aan de inhoud van de ons website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Copyright
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Fysiotherapie De Schulpen. Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commercieële doeleinden is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fysiotherapie De Schulpen vereist. Indien u enig deel van deze website download of anderszins vermenigvuldigd voor toegestane doeleinden dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op uw kopie(en) over te nemen.

Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Indien deze websites worden beheerd door Fysiotherapie De Schulpen, dan is dit aangegeven. Alle overige websites waarnaar kan worden doorgelinkt zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden waarover Fysiotherapie De Schulpen geen controle heeft. Fysiotherapie De Schulpen is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt maakt geen deel uit van de door Fysiotherapie de Schulpen ter beschikking gestelde informatie. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en Fysiotherapie de Schulpen.

Fysiotherapie De Schulpen aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites hierop is het Nederlandse recht van toepassing.

Aansprakelijkheid
Fysiotherapie De Schulpen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Virussen en veiligheid
De website van Fysiotherapie De Schulpen wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Het Nederlands recht is van toepassing

Fysiotherapie De Schulpen betracht de uiterste zorgvuldigheid in het selecteren van verwijzingen of hyperlinks naar andere websites. Fysiotherapie De Schulpen kan niet instaan voor de inhoud, het functioneren, de diensten en de kwaliteit van deze diensten of producten die daarop worden aangeboden. Fysiotherapie De Schulpen aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of wij op bovengenoemde voldoen. Als u vragen heeft over dit beleid, kunt u contact met ons opnemen door middel van de onderstaande contactgegevens.

Contact
Fysiotherapie De Schulpen
Wijkerstraatweg 61, 
1951 EB Velsen-Noord

Telefoon: 0251 215 548
E-mailadres: info@fysiotherapiedeschulpen.nl

T.a.v. Mehran Hushyari