Corona beleid

Ons beleid 
Wij volgen in ons beleid uiteraard de maatregelen vanuit de rijksoverheid en de richtlijnen van het KNGF, ons beroepsvereniging. Naarmate de tijd is gevorderd en de maatregelen voortduren lijkt de vraag naar fysiotherapeutische zorg steeds groter te worden en lijken de nadelige gevolgen voor de cliënten bij het uitblijven van fysiotherapeutische behandeling toe te nemen. Binnen de geldende maatregelen, mag de fysiotherapeutische zorg veilig en verantwoord worden opgeschaald, met als uitgangspunten: 

 • Alle cliënten kunnen benodigde zorg krijgen bij de paramedicus, waar mogelijk op afstand;
 • De noodzaak tot het opschalen van de reguliere zorg ligt in de toename van de ernst van de klacht als deze langer uitgesteld wordt;
 • De ernst van een hulpvraag is leidend voor de noodzaak van fysieke behandeling;
 • Paramedici werkzaam binnen een instelling houden het voor hun instelling vastgestelde veiligheidsmaatregelen en testbeleid aan;
 • Paramedische zorg kan alleen worden opgeschaald wanneer de praktijkvoering is aangepast aan de regels van de overheid aangaande ‘social distancing’ en wanneer het algemeen hygiëneprotocol wordt toegepast. 

Medewerkers 
In het belang van het minimaliseren van besmettingsgevaar en beschermen van eigen gezondheid en die van cliënten is alle medewerkers dringend geadviseerd zich aan alle algemene overheidsmaatregelen te houden. 

Voorts geldt er voor alle medewerkers een strikt triageprotocol uit te voeren voorafgaande iedere dag waarop contact met cliënten of activiteiten op gebied van werk gepland staan. 

Paramedici die direct cliëntenzorg verlenen kunnen laagdrempelig getest worden wanneer zij ten minste 24 uur symptomen van COVID-19 (neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts) vertonen. Totdat de testuitslag bekend is moet de medewerker thuis blijven. 

Bezoekers praktijklocatie
Het beleid dat wij volgen is dat alleen cliënten in de praktijk toegelaten kunnen worden waarvan met vrij grote zekerheid gesteld kan worden dat zij geen besmettingsgevaar opleveren en bovendien cliënten met een verhoogde kans op een ernstig beloop van 
COVID-19 beschermd worden. 

Om dit te realiseren vragen wij iedere cliënt om maximaal 24 uur voorafgaande de afspraak onderstaande vragen te beantwoorden. Indien u één van de vragen met een ‘JA’ beantwoordt verzoeken wij de cliënt om zo spoedig mogelijk contact op te nemen.
Onze fysiotherapeuten zullen dan beoordelen of de behandeling veilig en verantwoord kan plaatsvinden. 

 • Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak? 
 • Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten? 
 • Heb je het coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 
 • Heb je een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 10 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had? 
 • Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld? 
 • Ben je de afgelopen 10 dagen in een code oranje gebied geweest? 

Naast deze vragenlijst vragen wij alle bezoekers van onze praktijk medewerking voor onderstaande maatregelen: 

 • Draag een mondkapje;
 • Kom alleen op afspraak;
 • Kom pas op de afgesproken tijd de praktijklocatie binnen (Wacht eventueel even in de auto);
 • Kom alleen naar de afspraak (Alleen indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen);
 • Gebruik de beschikbare handdesinfectie bij binnenkomst (Met het verzoek om daarna gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken);
 • Raak zo min mogelijk aan;
 • Verlaat na de behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk;
 • Hou altijd 1,5 meter afstand van andere cliënten en medewerkers;
 • Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u niet de hand schudden.